Disclaimer Tabliczkamnożenia.pl

Disclaimer i oświadczenie o prywatności.

Wizja ogólna Tabliczkamnożenia.pl to strona internetowa, której celem jest nauka i ćwiczenie tabliczki mnożenia. Strona Tabliczkamnożenia.pl nie przyjmuje odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku treści informacji - udostępnionych przez strony trzecie lub nie - zawartych na stronach internetowych i w wiadomościach e-mail. Redakcja strony Tabliczkamnożenia.pl nie może zostać w żaden sposób pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowego działania oferowanych usług.

Prywatność logowania

Aby zapisać wyniki w tabliczkamnożenia.pl, musisz utworzyć konto. Z portalu można również korzystać bez konta, jednak wtedy twoje wyniki nie zostaną zapisane. Możesz zalogować się za pomocą konta i zobaczyć zdobyte medale oraz dyplomy. Poprosimy cię również o podanie adresu e-mail twojego rodzica lub nauczyciela. Adres e-mail użyjemy tylko do wysłania hasła, jeśli go zapomnisz. Nie jesteś zobowiązany do podania adresu e-mail, jednak bez adresu e-mail nie będziemy mogli wysłać twojego hasła, gdy je zapomnisz.

Zabezpieczenie danych logowania

Tabliczkamnożenia.pl zawsze stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne podczas przetwarzania informacji, biorąc pod uwagę stan technologii, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, zmianom, ujawnieniu lub utracie danych. Osiągnięte wyniki są widoczne tylko dla rodziców i dzieci. Nie sprzedajemy danych osobowych firmom zewnętrznym ani innym firmom. Jeśli nadal masz pytania dotyczące sposobu, w jaki postępujemy z twoimi danymi, wyślij nam wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Oświadczenie o prywatności

Reklamodawcy na stronie Tabliczkamnożenia.pl lub partnerzy strony Tabliczkamnożenia.pl mogą korzystać z plików cookie w celu poprawy jakości ich kampanii reklamowych. Za pomocą tych plików cookie istnieje możliwość zapisania informacji, jakie odwiedzasz strony, na których firmy te się reklamują. Pobieranie materiałów z tej strony następuje na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania, pobierania, połączenia i/lub instalowania z tej strony. Strona Tabliczkamnożenia.pl zastrzega sobie prawo dokonania zmian w tym oświadczeniu o prywatności. Każda zmiana jego treści zostanie opublikowana na tej stronie internetowej. Przepisy prawa dotyczące rozwoju i zastosowań internetu podlegają ciągłym zmianom, w wyniku czego nie zawsze jest w pełni jasnym co jest / nie jest dozwolone i pozostawia to pole do interpretacji własnej. Może zatem okazać się, że pomimo naszej należytej staranności i szczerych zamiarów, posiadacz praw autorskich będzie jednak zdania, że jego interesy zostały naruszone. W takim przypadku prosimy o kontakt z nami. Można to zrobić korzystając z naszego formularza kontaktowego.