Oświadczenie o ochronie prywatności

1. Kim jesteśmy

Portal Tabliczkamnożenia.pl (www.Tabliczkamnożenia.pl) jest własnością i jest zarządzany przez BVK Productions B.V. W BVK Productions poważnie traktujemy prywatność, a niniejsza Polityka wyjaśnia, jakie dane osobowe zbieramy i w jaki sposób chronimy prawa użytkowników do prywatności.

Uczniowie mogą ćwiczyć tabliczkę mnożenia za darmo, grając w gry i wykonując ćwiczenia na tabliczkamnożenia.pl. Z portalu mogą korzystać osoby, które posiadają konto oraz osoby, które nie posiadają konta.

Możesz się z nami skontaktować wysyłając nam wiadomość poprzez formularz kontaktowy lub wiadomość e-mail na adres .

2. Konto

Jakie informacje potrzebne są do utworzenia konta?

Aby utworzyć konto, poprosimy Cię o podanie nazwy użytkownika i hasła (nic więcej). Możesz ich później użyć do logowania i śledzić swoje wyniki.

Jakie informacje śledzimy po utworzeniu konta?

Po utworzeniu konta śledzimy następujące informacje:

- Jakie medale zdobyłeś
- Jakie dyplomy zdobyłeś
- Twoje wyniki za ‘100 sekund’ ćwiczeń.

3. Kontakt z Tabliczkamnożenia.pl

Możesz się z nami skontaktować, jeśli masz jakieś pytania lub skargi dotyczące Tabliczkamnożenia.pl. W takim przypadku będziemy przechowywać Twoje informacje kontaktowe i pytania/skargi. Jeśli uznamy to za konieczne, możemy również poprosić o dodatkowe informacje, aby jak najlepiej odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Zebranych w ten sposób informacji używany do odpowiedzi na pytania lub ustosunkowanie się do reklamacji. Robimy to ze względu na dostarczenie optymalnej pomocy.

4. Automatycznie generowane informacje.

Aby umożliwić optymalne działanie tabliczkamnożenia.pl. Na przykład do prawidłowego wyświetlania strony, lub do zabezpieczenia witryny. Potrzebujemy pewnych informacji. Potrzebujemy do tego adres IP, typ przeglądarki i używanego systemu, odwiedzane strony, a w systemie zostaną także umieszczone pliki cookie. Pliki cookie umieścimy tylko wtedy, jeśli wcześniej uzyskamy na to Twoją zgodę. Tych informacji będziemy używać głównie do rozwiązywania problemów technicznych i kwestii bezpieczeństwa.

Adres IP może służyć, wraz z odwiedzanymi stronami i plikami cookie, do zbadania prób włamań oraz wszelkich nietypowych sytuacji, które mogą wystąpić.

Danych przeglądarki i systemu komputerowego używamy do rozeznania, jak jest używana strona internetowa i te dane są wykorzystywane do wprowadzenie korekt do witryny. Ponadto informacje te są również pomocne w rozwiązywaniu ewentualnych problemów z witryną. Pozwalają nam zobaczyć, w jakich sytuacjach może wystąpić konkretny problem.

Przetwarzanie tych informacji jest konieczne w celu właściwego zabezpieczania Tabliczkamnożenia.pl i oferowania strony internetowej łatwej w obsłudze.

5. Pliki cookie

Używamy plików cookie dla tabliczkamnożenia.pl. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu na temat plików cookie. Oświadczenie dotyczące plików cookie szczegółowo informuje jakich używamy plików cookie i w jakich celach. Pliki cookie zostaną umieszczone tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

6. Badania i analizy

Tabliczkamnożenia.pl dokłada wszelkich starań, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. W tym celu stale analizujemy, serwisujemy, zabezpieczamy i optymalizujemy Tabliczkamnożenia.pl, abyśmy w razie konieczności mogli wprowadzić poprawki na naszej stronie internetowej. Używamy do tego anonimowych danych. Przykłady danych wykorzystywanych w tym celu obejmują:

- Wykonywane ćwiczenia
- Grane gry
Czas spędzony na wykonywaniu danego ćwiczenia lub na danej grze

7. Przechowywanie danych

zazwyczaj przechowujemy informacje tak długo, jak jest to konieczne do wyżej wymienionych celów, lub do spełnienia wymogów prawnych (dotyczących przechowywania). Jako taka, długość przechowywania zależy od charakteru danych i celów, dla których są przetwarzane przez Tabliczkamnożenia.pl. Dane konta możemy przechowywać przez 2 lata. Jeśli usuniesz swoje konto, wszystkie powiązane z nim dane również zostaną natychmiast usunięte. Nie będziemy przechowywać informacji dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zostały pozyskane.

8. Przepisy stron trzecich

Tabliczkamnożenia.pl nie przekaże Twoich danych stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, za wyjątkiem pewnych wyjątkowych sytuacji wyszczególnionych poniżej.

Tabliczkamnożenia.pl może przekazać Twoje dane stronom trzecim zgodnie z obowiązującym prawem lub przepisami jeśli Tabliczkamnożenia.pl uzna to za konieczne w ramach postępowania sądowego, lub jeśli Tabliczkamnożenia.pl uzna to za niezbędne w celu ochrony własnych praw.

Tabliczkamnożenia.pl dostarczy te informacje również do procesorów, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu Tabliczkamnożenia.pl. Twoich informacji użyjemy tylko do wykonania tych zadań. Przykładem tego jest hosting z centralnej bazy danych Tabliczkamnożenia.pl. Tabliczkamnożenia.pl podpisało porozumienie (przetwarzania) z tymi

procesorami informacji; obejmują one środki bezpieczeństwa, których należy przestrzegać w zakresie obsługi danych w celu ich ochrony.

9. Ochrona danych

Przywiązujemy ogromną wagę do właściwego zabezpieczania Twoich danych. W tym celu zapewniamy, że podjęto środki ostrożności w zakresie wyposażenia technicznego i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed utratą lub manipulowaniem.

10. Jakie prawa Ci przysługują

Prawo przeprowadzenia kontroli

Masz prawo żądać informacji na temat czy przetwarzamy dane, które odnoszą się do Ciebie. W takim przypadku, zgodnie z prawem dostarczymy Ci kopię informacji zgromadzonych na Twój temat.

Prawo do sprostowania

Masz prawo żądać sprostowania niedokładnych informacji odnoszących się do Ciebie. W odpowiednich przypadkach masz dodatkowe prawo do dostarczyć dodatkowe dane osobowe w celu uzupełniania swojego profilu.

Prawo do bycia zapomnianym

Masz prawo do żądania usunięcia (niektórych) danych osobowych odnoszących się do Ciebie (prawo do zapomnienia). Jeśli przychylimy się do tej prośby, usuniemy wszystkie istotne dane osobowe.

Prawo do ograniczenia

Masz prawo zażądać ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych. Oznacza to, że jeśli przychylimy się do Twojej prośby, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych podczas obowiązywania restrykcji, chyba że wymaga tego prawo.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo, w pewnych okolicznościach, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na przykład jeżeli przetwarzamy dane osobowe dla celów zgodnych z prawem. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, rozważymy Twoje interesy prywatności z interesami naszej firmy. W przypadku, gdy Twoje interesy prywatności będą mieć większe znaczenie, nie będziemy więcej przetwarzać Twoich danych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do przeniesienia danych. Dane, które podlegają temu prawu, udostępnimy w uporządkowanej, konwencjonalnej formie czytelnej dla urządzeń, którą może dostarczyć stronom trzecim.

Skargi

Jeśli masz pytania lub skargi, prosimy o kontakt pod adresem lub o skorzystanie z formularza kontaktowego.

Masz również prawo wnieść skargę do organu ochrony danych.

11. Tabliczkamnożenia.pl w klasie

W przypadku utworzenia konta nauczyciela, zachowujemy następujące dane:

- Imię i nazwisko nauczyciela
- Adres e-mail
- Hasło

Pragniemy podkreślić, że Tabliczkamnożenia.pl nie wie, które dzieci w klasie korzystają z Tabliczkamnożenia.pl. Jest tak dlatego, że nauczyciel podejmuje decyzje dotyczące przydomków.

12. Zmiany niniejszej polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności podlega zmianom. Ostatnia wersja jest z listopada 2018 r.

13. Pytania

Prywatność to bardzo ważny temat. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem .